L'alta muntanya és un terreny muntanyenc, relativament elevat però d'altitud no específica que té condicions geogràfiques particulars de neu, gel, clima, radiació ultraviolada, etc., i en què existeixen riscos associats per a les persones si s'hi exposen.

Alguns dels perills que es poden experimentar a l'alta muntanya són:

  • Temperatures extremadament baixes
  • Caigudes de llamps
  • Allaus de neu
  • Radiació solar intensa
  • Despreniments de roques i pedres
  • Caigudes des de gran altura
  • A grans altures, falta d'oxigen
  • Encontres amb animals salvatges
  • En barranquisme i altres esports acuàtics, ofegament
  • Desorientació