En el calendari trobarem les activitats que els diferents membres de l'AEU organitzen i que estan obertes a tots els socis i sòcies de l'entitat.
Les diferents persones responsables dels esdeveniments, exerceixen de coordinadors dels mateixos, sent responsabilitat de cada participant tenir els coneixements tècnics i físics necessaris per la realització de l'activitat en qüestió. Així mateix, els participants sota la seva responsabilitat han de disposar de la llicencia federativa necessària per  la realització de l'activitat.
En cas de dubtes, posant-nos en contacte amb els responsables, ens podran donar mes detalls de l'abast i dificultat previst de l'activitat per orientar-nos en l'idoneitat o no de la participació en la mateixa."

 

Per veure les nostres activitats cliqueu sobre el calendari: