La nostra agrupació disposa de força material a disposió dels socis que el necessitin.